+30 2310 229443, +30 6945 901301
Το Γραφείο μας
«Πρόσφατα έκλεισε 50 χρόνια λειτουργίας. Σε συνέχεια μιας σταθερά ανερχόμενης πορείας, δυναμικής παρουσίας στον χώρο των δικαστηρίων και χειρισμού χιλιάδων νομικών υποθέσεων, πετύχαμε να κτίσουμε μία διαρκή και ουσιαστική σχέση με τους πελάτες μας και να καταξιωθούμε στην συνείδηση τους. Σήμερα, αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε όλους όσους μας εμπιστεύτηκαν και παράλληλα να δεσμευτούμε ότι θα συνεχίσουμε την πορεία μας με συνέπεια, αξιοπιστία και υψηλό αίσθημα ευθύνης, συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία μας με την σύγχρονη νομική πραγματικότητα».

Προφίλ


Η σύγχρονη ζωή επιτάσσει έναν νέο τρόπο προσέγγισης και αντιμετώπισης των νομικών θεμάτων, ο οποίος συνίσταται στον σχεδιασμό, την οργάνωση και την εφαρμογή εναλλακτικών νομικών λύσεων, προσαρμοσμένων στην παρούσα δικαστηριακή πρακτική και εξατομικευμένων στο πρόβλημα του καθενός. Με γνώμονα αυτά τα νέα δεδομένα:

ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες τόσο σε ιδιώτες όσο και σε εταιρίες και επιχειρήσεις καλύπτοντας όλους σχεδόν τους τομείς του δίκαιου (αστικό, εμπορικό, ποινικό, διοικητικό κλπ.)

Το γραφείο μας δραστηριοποιείται και στην Κρήτη
Πλατεία Κορνάρου Βιτσέντζου 27, Ηράκλειο
+30 6945 901 301

Ειδικά Θέματα

Ειδικά Θέματα
Οικογενειακού Δικαίου
Εταιρικά – Τραπεζικά
Θέματα
Κτηματολόγιο
Ακίνητα

Συμβουλευτείτε μας

Δεν έχετε συμπληρώσει το Ονοματεπώνυμο
Δεν έχετε συμπληρώσει το Τηλέφωνο
Δεν έχετε συμπληρώσει το Email
Δεν έχετε συμπληρώσει το Θέμα
Δεν έχετε συμπληρώσει το Κείμενο
Θεσσαλονίκη Δωδεκανήσου 10Α Τ.Κ. 54626
+30 2310 229 443, +30 2310 545 625 +30 2310 545 690
+30 6945 901 301
Κρήτη Πλατεία Κορνάρου Βιτσέντζου 27 Ηράκλειο
+30 6945 901 301
www.christomanoslaw.gr | www.cdslaw.gr